29 Mayıs 2024, Çarşamba

Son dakika Karaman haberleri

KMÜ Öğretim Üyeleri Bilimsel Projelerde Hız Kesmiyor

KMÜ Öğretim Üyeleri Bilimsel Projelerde Hız Kesmiyor

KMÜ’nün kuruluşundan itibaren başlayan bilimsel çalışmalar TÜBİTAK tarafından da desteklenmeye devam ediyor. Şimdiye kadar 1.500 civarında ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projesi yürütülen üniversitede, bu projelerin 708'ini Yükseköğretim Kurumları tarafından desteklenenler, 398'ini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca (BAP) desteklenenler, 58'ini Kalkınma Bakanlığınca desteklenenler, 57'sini TÜBİTAK tarafından desteklenenler ve 41'ini de Avrupa Birliği tarafından desteklenenler oluşturuyor.
Günümüze kadar 57 adet TÜBİTAK projesine imza atan KMÜ'de, bu projelerin 28'i 2007-2017 yıllarını kapsayan kuruluş döneminde gerçekleştirilirken 29'u 2017'den günümüze kadar geçen dört yıllık süreçte hazırlandı. Bu proje sayılarıyla KMÜ, üniversitelerin son beş yıllık TÜBİTAK proje desteği karnesi olarak tabir edilen ARDEB (Araştırma Destek Programları Başkanlığı) destekleri sıralamasında istikrarlı bir başarı örneği sergileyerek ‘Proje Sunma ve Kabul Oranları' listesinde her yıl üst sıralara yerleşmeye devam ediyor. 
TÜBİTAK ayrıca ilki 2016 yılında yayımlanan ‘Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi’ çalışmasını güncelleyerek yeniden yayımladı. Üniversitelerin araştırma alanları bazında performanslarının birbirlerine karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesini sağlayan çalışma, bir üniversitenin kendi bünyesinde araştırma faaliyeti yürüttüğü tüm araştırma alanlarından hangilerinde görece daha yetkin olduğunun analiz edilebilmesine imkân tanıyor. 131 alt araştırma alanına yer verilen raporda yıllara göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin çalışma alanlarının genişlediği ve yetkinlik düzeyinin arttığı görülüyor.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin bilimsel araştırmalarıyla bölgesine en üst düzeyde katkı verdiğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, "KMÜ'nün kuruluşundan bu yana gerçekleştirilen bilimsel projelerin sayı ve nitelik açısından önemli bir düzeyde olması ve bilimsel proje ve yayınlarda üniversitemizin Türkiye'de üst sıralarda yer alması KMÜ ailesi adına sevindirici bir gelişmedir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin akademik gelişimi devam ettikçe bilimsel proje ve yayın sayıları da buna bağlı olarak artacaktır. Şimdiye kadar ilimiz, ülkemiz ve bilim camiası için son derece önemli olan çok sayıda araştırma, yayın ve bilimsel projeye imza atan akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 2020 yılı içerisinde başlatılan yedi TÜBİTAK Projesinden biri olan Doç. Dr. Faruk Özel'e ait 'Seleno-Çevrel Yapıların Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi ile Modellenmesi ve Hidrojen Üretim Performanslarının İncelenmesi’ adlı proje, ülkemizin Vizyon 2023 Stratejisi kapsamında belirlenen öncelikli alanlardan enerji konusunda gerçekleştirilmekte olup proje, COST Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Programı kapsamında da destekleniyor. 
KMÜ'de 2020 yılı içerisinde başlatılan TÜBİTAK projeleri şunlar:
1. ‘Seleno-Çevrel Yapıların Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi ile Modellenmesi ve Hidrojen Üretim Performanslarının İncelenmesi’ (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Özel)
2. 'Yüksek Verimli ve Kararlı Perovskit Güneş Hücrelerinin Geliştirilmesi (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Seçkin Akın)
3. 'Süperkapasitör Uygulamalarına Yönelik Grafen Oksit Katkılı Polianilin Elektrotların Üretilmesi' (Kamil Özdağ Fen Fakültesi Fizik Bölümü Arş. Gör. Dr. Yunus Emre Fırat)
4. 'Kloramfenikol ve Aflatoksin M1 Gıda Bulaşanlarına Özgü DNA Hidrojel Tabanlı Dual Aptasensör Platformunun Geliştirilmesi' (Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ceren Bayraç)
5. 'Organofosfor Pestistlerin Tayini İçin Kimyasal Sensörlerin Geliştirilmesi' (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğr. Gör. Dr. Ziya Aydın)
6. 'Biyolojik Tiyollerin Tayini İçin Naftalimid Temelli Floresan Probların Geliştirilmesi, Teorik Hesaplamaları ve Hücresel Uygulamaları' (Kamil Özdağ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Duygu Aydın)
7. 'Yang-Mills Kuramında Korunan Yüklerin Ayar Dönüşümleri Altında Değişmeyen Bir Akım Teriminden Elde Edilmesi' (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Emel Altaş Kiracı)

yukarı çık