29 Mayıs 2024, Çarşamba

Son dakika Karaman haberleri

Süt Üreticileri Zorda !

Süt Üreticileri Zorda !

Süt inekçiliğinde ki sorunları değerlendirmek üzere bir araya gelen Karaman Ziraat Odası, Karaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Karaman Süt Üreticileri Birliği, Karaman Kırmızı Et Üreticileri Birliği ve Karaman Veteriner Hekimler Odası başkanları ilimizde büyükbaş hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın zor durumda olduğunu, süt üreticilerimizin büyük emeklerle elde ettikleri beyaz altın dediğimiz sütün maliyetinin altında satılmasından dolayı büyük sıkıntılar içinde olduklarını belirttiler.
Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram; “Süt inekçiliğinde girdi maliyetlerinin artışından bahsederek, bu artışa rağmen üretilen sütlerin fiyatlarının bir yıla yakın zamandır 2,13 TL. de sabit kalmasına dikkat çekti.”
“Süt fiyatları 15 KASIM 2019 dan itibaren soğuk süt fiyatı 2,30 TL., sıcak süt ise 2,13 TL. Olarak sabit kalmışken, fabrika yemlerinin fiyatları % 20, saman-sap fiyatı % 30, mısır silajı fiyatı % 20, yonca kuru otun fiyatı % 25, hatta ekilemeyen buğdayın işlenmesinden elde edilen yan ürün olan kepeğin fiyatı bile  % 30 zamlanmıştır. Zaten pamuk ipliğine bağlı olan süt inekçilerinin, süt üreticilerinin geçimleri ve kazançları adeta dibe vurmuş durumdadır. Girdi maliyetlerindeki artışları kontrol edemeyen fakat üretici fiyatlarını uzun süre sabitleyen bir sistem ülke hayvancılığımıza ve üreticilerimize zarar vermektedir.’’ diyen BAYRAM, ivedilikle Ulusal Süt Konseyini yeni ve üreticilerimizi tatmin edici bir tavsiye fiyatı kararı almaya davet etti.
Karaman da 4.553 işletmede 29.123 baş inekle günde 230 ton süt üretimi yaptıklarını ifade eden Karaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı ALİ DORLA; 
‘’30 binden fazla vatandaşımız süt inekçiliğinden geçimini sağlamakta, çocuklarını okutmakta, ülkemiz hayvansal protein kaynağı üretimine ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya çalışmaktadır. Bugün gelinen noktada ise süt inekçilerimiz hiç olmadıkları kadar zordadır, üreticilerimizin ekonomileri kötü sinyaller vermektedir. Böyle devam etmesi mümkün olmamasına rağmen, sektöre olumlu destek hamleleri yapılmaz, sektör canlandırılmaz, böyle devam etmesi yönünde ısrar edilirse, ülkemiz büyükbaş hayvancılığının geleceğini aydınlık görmek ancak hayalden ibarettir.’’ Dedi.
‘’Nasıl ki süt fiyatlarını belirleyen bir konseye geçmişte ihtiyaç duyulmuş ve ULUSAL SÜT KONSEYİ oluşturulabilmişse, yem fiyatlarını da günün ihtiyaçlarına göre nizama sokacak bir konsey oluşturulmalıdır. Günümüzün ihtiyaçları da bunu gerektirmektedir. Üreticilerimizin türlü eziyet ve çilelerle elde ettikleri kazanımlar, yem sanayi kuruluşlarına hibe edilmemelidir ‘’ diyen ALİ DORLA, 
‘’Unutulmamalıdır ki; süt üreticimiz çizmesini ayağından bir kez çıkarırsa, bir daha giymeyecektir. Süt inekçiliğini bırakan bir vatandaş, asla bu kutsal mesleğine geri dönmeyecektir’’ diyerek sözlerini noktalandırdı.
Süt  – yem paritesinin en az 1,5-1,6 bandında olması gerektiğini dile getiren Karaman Süt Üreticileri Birliği Başkanı SÜLEYMAN SELİM AKKUŞ;
‘’ Üretilen 1 litre sütün karşılığı fiyat olarak en az 1,5 kg fabrika yemi fiyatına denk olmalıdır. Bu sağlanamadığı takdirde süt inekçiliğinden kar etmek söz konusu bile olamaz. Hiçbir vatandaşımız kar etmediği işletmesini açık tutmaz. Küçük ölçekli mandıralar süt işlemeyi bırakmış veya en az miktarda süt işler vaziyette, aile işletmeleri ise ne yazık ki kendisine yetemez duruma gelmiştir’’ diyen AKKUŞ, bu durumun üretilen süt miktarına da yansıdığını belirterek ; ‘’EKİM 2018 ile EKİM 2019 ayları karşılaştırıldığında süt üretiminde % 2,7 lik bir düşüş söz konusudur. EKİM 2019 ile EYLÜL 2020 kıyaslandığında ise yine % 2,5 lik bir düşüş vardır. Rakamlarda gösteriyor ki ineklerimizi kesiyoruz, her yıl daha az süt sağıyoruz, daha az süt üretiyoruz. Ulusal Süt Konseyi acilen toplanmalı ve yeni bir tavsiye kararı alarak derhal uygulamaya konulmasını sağlamalıdır. Üreticilerimizin gözü kulağı konseyden gelecek hayırlı haberlerdedir ‘’ diyerek sözlerini noktalandırdı.
Hayvansal protein kaynaklarının beslenmemiz açısından önemine dikkat çeken Karaman Veteriner Hekimler Odası Başkanı İSMAİL ÇOLAK; 
‘’Sağlıklı, güçlü, başarılı ve dirençli nesiller yetiştirebilmek,  nesillerimizin sağlığının, başarılarının ve varlığımızın devamlılığını sürdürebilmek için mutlak suretle hayvansal protein kaynaklarına ihtiyaç vardır. Bunların başında da süt ve süt ürünleri ve et ve et ürünleri gelmektedir. Hayvansal protein kaynaklarının tüketimimize sunulmasında kuşkusuz en önemli faktör süt inekçiliği yapan vatandaşlarımız, süt üreticilerimizdir. Fakat gelinen noktada süt üreticilerimiz mutsuzdurlar, endişelidirler, acaba önümüz de ki ayın yem borcunu hangi ineğimi kestirsem de kapatsam diye düşünmekteler, üreticisi mutsuz olan bir ülkede, sürdürülebilir bir üretimden bahsedilemez’’ dedi.
Kazanmayan hayvancıların, hayvan hastalıklarına, koruyucu aşılamalara, suni tohumlama uygulamalarına, alacağı buzağı desteklemelerine ve hatta hasta hayvanlarının tedavilerine önem vermediklerini belirten İSMAİL ÇOLAK, böyle devam ederse insanlar nasıl sağacak inek bulamayacaksa, hekim arkadaşlarımız da tedavi edecek, koruyucu aşılamalar yapacak, suni tohumlama ile genetik kapasitesi yüksek ırklar edebilecek hayvanlar bulamayacaktır. Üreticiden son tüketiciye kadar yansımalarını derinden hissettiğimiz bu olumsuz şartların, derhal revize edilmesi gerekmektedir. Süt üreticilerine ve ürettikleri sütlerine hak ettikleri değer verilmedir. Günümüz şartları göz önüne alındığında üretilen sütün litre fiyatının en az 3 TL. olması su götürmez bir gerçektir.
Karaman da sığır cinsi hayvan sayısının, dolayısı ile damızlık değeri olan dişi hayvanların sayısının da her geçen ay biraz daha azaldığını belirten Karaman Kırmızı Et Üreticileri Birliği Yön. Kur. Üyesi ALİ TÜRKER ; ‘’ Bu azalış doğal olarak üretilen kırmızı et miktarına da yansımakta. Yetiştiricilerin besi materyali üretimi de doğal olarak azalmaktadır. Birçok üreticimiz bu zor şartlara katlanamadığı için hayvanlarını kestirmek zorunda kalmaktadır. Daha da fazla katlanamayacak çok fazla yetiştiricimiz vardır’’ diyen ALİ TÜRKER, yakın da etin kg ını 200 TL. den alabilecek vatandaş bulabilecek miyiz acaba? diye sordu.

 

yukarı çık