29 Mayıs 2024, Çarşamba

Son dakika Karaman haberleri

SGK Yapılandırmada Son Gün 31 Mart

SGK Yapılandırmada Son Gün 31 Mart

17/11/2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun” hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunanların yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit ödemelerini 31 Mart 2021 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir.

Yapılandırmanın Avantajları

 Yapılandırma Kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, Kanunun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.

 Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.

 Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır.

 Yapılandırmada ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir.

 Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır.

 Borcunu yapılandıranlar, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.

Yapılandırmanın Bozulması

• Yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi,

• İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır.

Ayrıca;

 Taksitli ödemelerde (taksitin %10’unu geçmemek üzere) 10 TL’ye kadar eksik ödemeler yapılandırmayı bozmayacaktır.

 Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

Ödeme Ve Taksitlendirme

Peşin veya İki Taksitte Ödeme Avantajları;

 Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10'nun, en son 31.03.2021 tarihine kadar veya geç ödeme zammıyla birlikte 30.04.2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %90'ı silinecektir.

 İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla kalan prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %50’sinin 30.04.2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecektir.

Diğer Ödeme Avantajları;

 Prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını 01.02.2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde;

 31.10.2020 (Ekim ayı dahil) tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecektir.

 Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 01.11.2020 itibariyle yeniden başlatılacaktır

yukarı çık